ANANP

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Anunturi Proiecte

 • COMUNICAT – Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (A.N.A.N.P.) a demarat, în luna ianuarie 2020, implementarea proiectului: “Consolidarea capacității instituționale pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul schimbărilor climatice și adaptarea la efectele schimbărilor climatice”.

  Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (A.N.A.N.P.) - în calitate de autoritate competentă care asigură administrarea ariilor naturale din rețeaua națională Natura 2000 -,  a demarat, în luna ianuarie 2020, în calitate de Partener nr. 4 al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Lider, implementarea proiectului: “Consolidarea capacității instituționale pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul schimbărilor climatice și adaptarea la efectele schimbărilor climatice".  COMUNICAT
 • Anunț începere proiect – Proiectul ”Elaborarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0393 Someșul Mare, ROSCI0232 Someșul Mare Superior, ROSCI0400 Șieu – Budac, ROSCI0437 Someșul Mare (…) Masivul de sare de Sărățel și 2208 La Sărătură“ cod SMIS 2014 + 124398, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

  Anunţ începere proiect Proiectul ”Elaborarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0393 Someșul Mare, ROSCI0232 Someșul Mare Superior, ROSCI0400 Șieu - Budac, ROSCI0437 Someșul Mare între Mica și Beclean, ROSCI0095 La Sărătură, ROSCI0396 Dealul Pădurea Murei - Sângeorzu Nou și ROSCI0441 Viile Tecii și ariile protejate de interes național 2202 Masivul de sare de Sărățel și 2208 La Sărătură“ cod SMIS 2014+ 124398, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 Descarcă ANUNȚ
 • ANUNȚ – Lista Ofertanților declarați Admiși în urma selecției finale a ofertelor depuse conform anunțurilor aferente ariilor naturale protejate lansate de ANANP în data de 24.04.2019 – Sesiunea august 2019 –

  ANUNȚ  Lista ofertanților declarați Admiși în urma evaluării ofertelor depuse conform anunțurilor aferente ariilor naturale protejate propuse de ANANP în data de 24.04.2019 - Sesiunea august 2019 Descarcă document
 • COMUNICAT ANANP – Demararea proiectului ,,A.N.A.N.P. – Pilon strategic în dezvoltarea comunităților locale și a mediului de afaceri prin consolidarea capacității administrative în ariile naturale protejate din România”.

  COMUNICAT Demararea proiectului ,,A.N.A.N.P. - Pilon strategic în dezvoltarea comunităților locale și a mediului de afaceri prin consolidarea capacității administrative în ariile naturale protejate din România". Descarcă document
 • COMUNICAT ANANP – ANANP a semnat un contract de finanțare în valoare de 21.344.873,18 lei

  Comunicat de presă ANANP a semnat un contract de finanțare în valoare de 21.344.873,18 lei Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) a inițiat sesiunea de selecție a unui număr de 20 de parteneri, în vederea elaborării cererilor de finanțare pentru implementarea măsurilor active din planurile de management. Entitățile interesate să intre într-un acord de parteneriat cu ANANP - având ca scop implementarea proiectelor – sunt așteptate să depună dosarul până la data de 02 august 2019. În urma parcurgerii calendarului ”Procedurii interne operaționale privind selecția parteneriatelor cu entități private pentru realizarea de parteneriate în vederea implementării de proiecte finanțate din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020) – Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1. (OS) 4.1. - Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate”, entitățile desemnate câștigătoare vor fi invitate să semneze Acordul de parteneriat. Toate informațiile privind selecția celor 20...
 • ANUNȚ – Lansare sesiune selecție parteneri pentru implementare de proiecte

  Lansare sesiune selecție parteneri pentru implementare de proiecte Astăzi, 24.07.2019, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) a lansat cea de-a doua sesiune pentru selecția de parteneri în vederea implementării de proiecte. Entitățile care vor fi desemnate câștigătoare în urma parcurgerii calendarului ”Procedurii interne operaționale privind selecția parteneriatelor cu entități private, pentru realizarea de parteneriate în vederea implementării de proiecte finanțate din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020) – Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1. (OS) 4.1. – Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate”, vor fi invitate pentru a semna Acordul de Parteneriat. Toate informațiile vizând proiectele pentru a căror implementare se caută parteneri pot fi obținute pe site-ul instituției, la adresa: www.ananp.gov.ro/proiecte/anunțuri proiecte.
 • COMUNICAT DE PRESĂ – ANANP A SEMNAT ȘAPTE ACORDURI DE PARTENERIAT

  Comunicat de presă București, 04.07.2019 ANANP A SEMNAT ȘAPTE ACORDURI DE PARTENERIAT În vederea asigurării unei administrări unitare și eficiente a ariilor naturale protejate, astăzi, 4 iulie 2019, la sediul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), s-au semnat primele Acorduri de Parteneriat. ,,Considerând că administrarea unui procent de 22,62% din suprafața României, declarată arie naturală protejată, implică un volum de muncă uriaș, ANANP promovează parteneriate de succes cu entități publice și private care au ca obiectiv comun conservarea și protejarea patrimoniului national, fiecare entitate contribuind cu experiența și expertiza acumulate”, susține președintele ANANP, Adi Croitoru. Cele șapte entități semnatare ale Acordului de Parteneriat au fost desemnate câștigătoare în urma parcurgerii calendarului ”Procedurii interne operaționale privind selecția parteneriatelor cu entități private, pentru realizarea de parteneriate în vederea implementării de proiecte finanțate din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020) – Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1. (OS) 4.1. - Creșterea gradului de protecție...
 • PROIECTE ANANP – SELECȚIE PARTENERI ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII DE PROIECTE

  LANSARE SESIUNE SELECȚIE PARTENERI - 24.10.2019Informații suplimentare se pot obține de la adresa: proiecte@ananp.gov.ro 31. SP031 - ROSPA0093 Pădurea Bogata și ROSCI0137 Pădurea Bogății AnunțAnexeInstrucțiuni/ Conținut dosarRezultat selecțieRezultat final selecție 32. SP032 - ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea și ale ariei naturale protejate de interes național Dunele marine de la Agigea AnunțAnexeInstrucțiuni/ conținut dosarRezultat selecțieRezultat final selecție 33. SP033 - ROSCI0091 Herculian AnunțAnexeInstrucțiuni/ conținut dosarRezultat selecțieRezultat final selecție 34. SP034 - ROSPA0014 Câmpia Cermeiului și al ariilor naturale protejate conexe AnunțAnexeInbtroducere/ conținut dosarRezultat selecțieRezultat final selecție 35. SP035 - ROSCI0080 Fânațurile de la Glodeni AnunțAnexeInstrucțiuni/ conținut dosarRezultat selecțieRezultat final selecție 36. SP036 - ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe AnunțAnexeInstrucțiuni/ conținut dosarRezultat selecțieRaport contestațieRezultat final selecție 37. SP037 - ROSCI0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului și Rezervației naturale Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului AnunțAnexeInstrucțiuni/ conținut dosarRezultat selecțieRezultat final selecție 38. SP038 - ROSCI0093 Insulele Stepice Șura Mică - Slimnic AnunțAnexeInstrucțiuni/ conținut dosarRezultat selecțieRezultat final selecție 39. SP039 - ROSPA0038...
 • ANUNȚ privind implementarea proiectelor ale căror beneficiari erau foștii custozi ai ariilor protejate

  ANUNȚ privind implementarea proiectelor ale căror beneficiari erau foștii custozi ai ariilor protejate A.N.A.N.P., în vederea continuării implementării cu succes a proiectelor privind ariile naturale protejate din România in care BENEFICIARI la momentul semnării Cererii de Finanțare/ Contractului de Finanțare erau foștii custozi ai ariilor naturale protejate, calitate dobândită conform Contractelor de Custodie încheiate conform legii, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific (OS) 4.1. - Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate, apel de proiecte POIM/9/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate, pagina 11: ”In cazul în care, pe parcursul derulării proiectului, aria naturala protejata este atribuita...
 • ANUNȚ privind acordurile de colaborare cu beneficiarii de finanțări care nu fac obiectul OUG 40/2015

  ANUNȚ privind acordurile de colaborare cu beneficiarii de finanțări care nu fac obiectul OUG 40/2015 Orice solicitanți publici sau privați, potențiali beneficiari de finanțări naționale si internaționale care nu fac obiectul Ordonanței de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, se pot adresa A.N.A.N.P., solicitând un acord privind implementarea proiectelor prin semnarea unor documente specifice documentațiilor proiectelor (acorduri de colaborare, adeverințe, etc). Pentru orice alte detalii si informații suplimentare va stăm la dispoziție! DIRECTIA PROGRAME - PROIECTE Persoana de contact Andrei DEL-CET E-mail: proiecte@ananp.gov.ro Telefonic la nr. +4.021.318.38.33 int.128.
 • Proiecte ANANP cu sprijinul Băncii Mondiale

    Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) a demarat, miercuri, 10 ianuarie, o serie de discuții preliminare cu reprezentanții Băncii Mondiale. Tema abordată a fost acordarea asistenței tehnice necesare pentru proiectele inițiate de ANANP. Întâlnirea a avut loc la sediul agenției, în prezența domnului secretar de stat Florian Udrea, președintele ANANP, și a vicepreședintelui Ionel Petre, coordonator al Serviciului Programe și Proiecte din cadrul ANANP.  
 • MMAP anunţă publicul interesat cu privire la Eficientizarea și consolidarea cerințelor de monitorizare și raportare a datelor/informațiilor aferente politicii de mediu

  MMAP anunţă publicul interesat cu privire la Eficientizarea și consolidarea cerințelor de monitorizare și raportare a datelor/informațiilor aferente politicii de mediu În data de 18 noiembrie a.c., Comisia Europeană a lansat consultarea publică cu tema: Eficientizarea și consolidarea cerințelor de monitorizare și raportare a datelor/informațiilor aferente politicii de mediu. Inițiativa Comisiei Europene se încadrează în contextul Comunicării „O mai bună reglementare”, adoptată de Comisia Europeană în data de 19 mai a.c., în care s-a subliniat necesitatea revizuirii și simplificării obligațiilor de raportare pentru reducerea poverii administrative și eficientizarea procesului de raportare. Totodată obiectivul acestei consultări este de a sprijini Comisia Europeană în validarea principiilor proporționalității, accesibilității și relevanței precum și aplicarea corespunzătoare a acestora pentru evaluarea cerințelor de raportare de mediu (în acest sens, sunt utile exemplele care ar putea fi oferite de participanții la procesul de consultare), identificarea deficiențelor actuale, a suprapunerilor și a posibilităților de îmbunătățire a cerințelor de raportare. Consultarea se...
 • MMAP anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon (strategia CRESC) şi a Planului naţional de acţiune 2016-2020 privind schimbările climatice

  MMAP anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon (strategia CRESC) şi a Planului naţional de acţiune 2016-2020 privind schimbările climatice Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), prin Direcția Generală Schimbări Climatice, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon (strategia CRESC) şi a Planului naţional de acţiune 2016-2020 privind schimbările climatice, finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru proiectul de strategie şi de plan de acţiune propuse, inclusiv a raportului de mediu Documentele supuse dezbaterii publice sînt pregătite prin proiectul MMAP „Operaţionalizarea strategiei naţionale privind schimbările climatice şi dezvoltarea componentei climatice a Programelor Operaţionale 2014-2020 – OPERA-CLIMA”, proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007 – 2013, cu sediul în București, Bd. Libertății nr. 12,...