ANANP

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Anunțuri Proiecte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT

Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul Sitului Natura2000 ROSCI0322 Muntele Șes”

ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT

“Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului“, Cod SMIS – 152284

ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT

“Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului de importanță comunitară ROSCI0240 Tășad”, Cod SMIS 152285

 

ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT

”Implementarea măsurilor active de conservare pe teritoriul sitului de importanță comunitară ROSCI0240 Tășad”, cos smis152285. 

ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT

Implementarea de măsuri active pentru conservarea biodiversității în baza Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0037 Dumbrăvița – Rotbav – Magura Codlei”, Cod MySmis 155021 

ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT 

 

Implementarea de măsuri active de conservare, din Planul de management aprobat, pe teritoriul ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și al ariilor naturale protejate cu care se suprapune Cod SMIS 2014+ 152807

ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (A.N.A.N.P.) – în calitate de autoritate competentă care asigură administrarea ariilor naturale protejate din rețeaua națională -, împreună cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, în calitate de partener, a demarat proiectul: “Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea și a ariei naturale protejate de interes național Dunele Marine de la Agigea – cod 2,366″, Cod MySMIS 152393