ANANP

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Proceduri de sistem

 • DECIZIA Nr. 348/08.04.2019 pentru aprobarea Procedurii de Sistem privind SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR la nivelul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Cod PS – 04
 • DECIZIA Nr. 349/08.04.2019 pentru aprobarea Procedurii de Sistem privind GESTIONAREA PETIȚIILOR, la nivelul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Cod PS – 09
 • DECIZIA Nr. 350/08.04.2019 pentru aprobarea Procedurii de Sistem privind MANAGEMENTUL RISCURILOR la nivelul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Cod PS – 01
 • DECIZIA Nr. 351/08.04.2019 pentru aprobarea Procedurii de Sistem privind CIRCUITUL DOCUMENTELOR la nivelul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Cod PS – 02
 • DECIZIA Nr. 352/08.04.2019 pentru aprobarea Procedurii de Sistem privind DELEGAREA DE COMPETENȚE ȘI ACTIVITĂȚI la nivelul AgenȚiei Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Cod PS – 03
 • DECIZIA Nr. 353/08.04.2019 pentru aprobarea Procedurii de Sistem privind GESTIONAREA ABATERILOR la nivelul Agenției NaȚionale pentru Arii naturale Protejate, Cod PS – 05
 • DECIZIA Nr. 354/08.04.2019 pentru aprobarea Procedurii de Sistem privind MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la nivelul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Cod PS – 06
 • DECIZIA Nr. 355/09.04.2019 pentru aprobarea Procedurii de Sistem privind FUNCȚIILE SENSIBILE la nivelul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Cod PS – 07
 • DECIZIA Nr. 356/08.04.2019 pentru aprobarea Procedurii de Sistem privind CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII, la nivelul AgenȚiei NaȚionale pentru Arii Naturale Protejate, Cod PS – 08
 • DECIZIA Nr. 357/08.04.2019 pentru aprobarea Procedurii de sistem privind ARHIVAREA DOCUMENTELOR la nivelul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Cod PS – 11
 • DECIZIA Nr. 566/01.08.2019 pentru aprobarea Procedurii de sistem privind CODUL DE ETICĂ la nivelul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Cod PS – 10