ANANP

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Reglementari

Norme Metodologice privind Aplicarea Unitară a Procedurilor - Decizii, Dispoziții, Instrucțiuni

DECIZIA 681/28.10.2019 privind preluarea în administrare de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, a ariilor naturale protejate neatribuite sau a căror contracte de administrare, convenții/contracte de custodie au încetat, precum și a celor atribuite în administrare sau custodie
Anexa 1 la DECIZIA nr. 681 din 28.10.2019 – Modelul de ,,Fișa ariei naturale protejate”
Anexa 2 la DECIZIA nr. 681 din 28.10.2019 privind preluarea în administrare de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, a ariilor naturale protejate neatribuite sau a căror contracte de administrație, convenții/contracte de custodie au încetat, precum și a celor atribuite în administrare sau custodie – Ariile naturale protejate neatribuite sau ale căror contracte de administrație, convenții/contracte de custodie au încetat
Anexa 3 la DECIZIA nr. 681 din 28.10.2019 privind preluarea în administrare de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, a ariilor naturale protejate neatribuite sau a căror contracte de administrație, convenții/contracte de custodie au încetat, precum și a celor atribuite în administrare sau custodie – Ariile naturale protejate atribuite sau a căror contracte de administrare, convenții/contracte de custodie au fost predate la ANANP
Anexa 4 la DECIZIA nr. 681 din 28.10.2019 privind preluarea în administrare a ariilor naturale protejate neatribuite sau a căror contracte de administrare, convenții/contracte de custodie au încetat, precum și a celor atribuite în administrare sau custodie de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Modelul de ,,Fișă analitică”

Instrucțiuni