ANANP

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Administratori de arii naturale protejate

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (A.N.A.N.P.) este autoritate responsabilă cu rol în administrarea ariilor naturale protejate

CONTRACTE DE ADMINISTRARE – STRUCTURI DE ADMINISTRARE SPECIAL CONSTITUITE AFLATE ÎN RELAȚIE CONTRACTUALĂ CU A.N.A.N.P.