ANANP

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Programul de Audiențe

PROGRAMUL DE AUDIENŢE AL CONDUCERII AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE ESTE URMĂTORUL:

PREȘEDINTE, ing. Vasile CARNARIU

MARȚI
Interval orar: 11 – 12

PROCEDURA PENTRU OBȚINEREA UNEI AUDIENȚE

  • Orice persoană poate solicita audiență în nume propriu doar în situația în care este nemulțumită de soluțiile propuse în scris de către conducerea structurilor teritoriale sau din cadrul aparatului central al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP).
  • Persoanele care solicită audiență trebuie să completeze și să transmită în format electronic pe adresa de e-mail ananp@ananp.gov.ro sau pe suport hârtie la REGISTRATURĂ (Secretariat Cabinet Președinte – Piața Valter Mărăcineanu, nr.1-3, etaj 1, camera 59, sector 1, București, cod poștal 030167) o FIŞĂ DE AUDIENŢĂ (model, în anexă).
  • Persoanele care au primit un răspuns în urma audienței acordate  de Președinte (sau  persoanele împuternicite de acestea) nu mai pot beneficia de încă o audiență având același obiect.
  • Soluționarea problemelor care fac obiectul proceselor aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau asupra cărora instanța s-a pronunțat nu pot face obiectul înscrierii în audiență.
  • Durata unei audiențe nu va depăși 30 de minute, cu excepția situațiilor deosebite.
  • Înscrierea pentru audiențe se face pe adresa de e-mail: ananp@ananp.gov.ro, direct la sediul ANANP – la Registratură sau la numărul de telefon 021.305.83.90 în fiecare zi, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 14:00
  • FIŞA DE AUDIENŢĂ se transmite prin email/poștă sau se depune la sediul ANANP odată cu solicitarea audienței.
  • Solicitanților li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, data și ora audienței, numai după primirea și înregistrarea fișei de audiență.

FIȘĂ DE AUDIENȚĂ