ANANP

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Contact

ADRESE/ CONTACTE SERVICII TERITORIALE

 

 

 

SEDIUL CENTRAL

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI EMITERE AVIZE

SERVICIUL MONITORIZARE ARII NATURALE PROTEJATE, RELAȚIA CU COMUNITĂȚILE LOCALE, PROCEDURI CERTIFICARE DE MARCĂ, PARCURI

RelaȚii cu publicul Și mass-media
Responsabil: Viorel PĂTRANA

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: ECATERINA TUDORACHE