ANANP

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Despre Proiect

Obiective specifice:

 

Obiectiv specific 1: Aplicarea măsurilor pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a habitatelor şi speciilor de interes comunitar/national

Obiectiv specific 2: Realizarea monitorizării stării de conservare a habitatelor şi speciilor de interes conservativ pentru care nu sau implementat măsuri active prin intermediul unui plan de monitorizare

Obiectiv specific 3: Materializarea limitelor ariilor naturale protejate

Obiectiv specific 4: Promovarea unor forme de vizitare şi turism în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului

Obiectiv specific 5: Implementarea unei strategii şi a unui plan de acţiune privind comunicarea şi conştientizarea pubicului cu privire la ariile naturale protejate ROSPA0093 Pădurea Bogata şi ROSCI0137 Pădurea Bogăţii

Obiectiv specific 6: Întărirea capacităţii de administrare şi de management al administratorului ariilor naturale protejate

     Proiectul se va derula pe suprafața Siturilor Natura 2000 ROSPA0093 Pădurea Bogata și ROSCI0137 Pădurea Bogății care se suprapun cu u.a.t-urile: Măieruș, Hoghiz și Comana.

     ROSPA0093 Pădurea Bogata, ROSCI0137 Pădurea Bogăţii şi Rezervaţia Naturală Pădurea Bogăţii, sunt situate în Munţii Perşani, bazinul râului Olt, partea centrală a României, Transilvania.

     Principala cale de acces este reprezentată de drumul naţional DN13, prin comuna Măieruş dinspre est sau prin comuna Hoghiz dinspre nord-vest. Administrativ, aparţine Regiunii 7 Centru, judeţul Braşov.

     Principalele activităţi umane desfăşurate în cuprinsul ariei naturale protejate, sunt: silvicultura şi exploatările forestiere, păşunatul, cositul, vânătoarea, traficul auto, recreerea şi altele asemenea.

 

-Harta Bogata-