ANANP

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

“Implementarea de măsuri active pentru conservarea biodiversității în baza Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0093 Pădurea Bogata și ROSCI0137 Pădurea Bogății”, Cod MySmis 2014+ 136806

Obiectivul general:

     Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ prin implementarea planului de management al Siturilor Natura 2000 ROSPA0093 Pădurea Bogata şi ROSCI0137 Pădurea Bogăţii, precum şi informarea şi conştientizarea comunităţiilor locale pentru creşterea implicării acestora în managemtul ariilor naturale protejate. Cele două situri Natura 2000 care vor beneficia de îmbunătăţirea stării de conservare în urma implementării proiectului sunt ROSPA0093 Pădurea Bogata şi ROSCI0137 Pădurea Bogăţii.

     BENEFICIAR: Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (lider) și Asociația Coridorul Verde (Partener)
Contract de finanțare nr. 358/18.09.2020
Valoarea totală a proiectului (lei): 14.098.225,80 lei
Valoarea cofinanțării UE (lei): 11.983.491.95 lei

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană (UE) din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

       >Despre Proiect

       >Specii şi habitate

       >Comunitățile locale și ariile naturale protejate

       >Turismul și ariile naturale protejate

       >Prezentare activităţi