ANANP

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Misiune

logo
  • Managementul ariilor naturale protejate, conservarea biodiversității și a patrimoniului natural;
  • Promovarea politicilor publice legate de protecția mediului, arii protejate, dezvoltare durabilă și turism responsabil;
  • Desfășurăm activități de monitorizare a biodiversității, conștientizare și informare a comunităților locale;
  • Dezvoltare locală durabilă prin proiecte cu finanțare europeană, oferind de asemenea sprijin administrațiilor locale privind aplicarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă;
  • Organizarea activităților de formare profesională pentru rangeri și consilieri pe probleme de mediu;
  • Menţinerea, păstrarea şi conservarea speciilor în habitatele naturale de interes comunitar, naţional şi internaţional prin realizarea unor măsuri specifice de conservare; 
  • Creşterea nivelului de informare cu privire la măsurile de reevaluare şi valorificare a potenţialului ariilor naturale protejate, în perspectiva conservării biodiversităţii şi asigurării dezvoltării durabile;