ANANP

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Obiective/ Măsuri de conservare specifice

MOD DE IDENTIFICARE A DOCUMENTELOR

  • Identificarea documentelor se va face după codul de arie naturală protejată.

Exemplu: ROSCIxxxx sau ROSPAxxxx

În conformitate cu Anexa 2- Situri de importanţă comunitară (SCI) care devin arii speciale de conservare (SAC), la Hotărârea nr. 685/2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, se va ţine cont de prevederile art.2 din hotărârea sus-menţionată şi se va reconsidera prin echivalare, în documentele afişate, codurile pentru siturile de importanţa comunitară, după cum urmează:

  • ROSACxxxx [denumire arie naturală protejată] ROSCIxxxx [denumire arie naturală protejată])
  • În situaţia în care un document conţine mai multe situri, acesta va avea cuprins în denumire codurile siturilor.

Exemplu: ROSCIxxxx_ROSCIxxxx_ROSPAxxxx

  • Dacă într-un document a intervenit o modificare/ completare asupra uneia dintre Anexe, aceasta va purta menţiunea „încetat valabilitate” sau „completare” sau „modificare

Exemplu: ROSCIxxxx_ROSPAxxxx (încetat valabilitate sau completare sau modificare pt. ROSCIxxxx)

În această situaţie se va identifica în listă documentul completat sau, după caz, modificat pentru ROSCIxxxx.

  • În acelaşi mod, precum cel prezentat mai sus se va proceda şi în situaţia în care documentul pentru un sit a fost modificat/ completat; va purta menţiunea „încetat valabilitate” sau „completare” sau „modificare

Exemplu: ROSCIxxxx –încetat valabilitate” sau „completare” sau „modificare”, urmând a se identifica în listă documentul completat sau, după caz, modificat pentru situl respectiv.

  • Pagina dedicată site-ului Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) conţinând documentele care cuprind  Deciziile cu obiective specifice de conservare şi Notele cu măsurile minime de conservare parametrizate, aprobate, va fi actualizată periodic în funcţie de situaţia aprobării documentelor revizuite.
  • Procesul de elaborare/ actualizare a conținutului Obiectivelor/ Măsurilor de conservare specifice este continuu. ANANP va furniza în permanență documentele actualizate în timp real. Pentru confirmarea actualităţii documentelor existente pe site, persoanele interesate au obligaţia să solicite în scris acest lucru ANANP.
Pagină actualizată la nivelul lunii februarie 2024