ANANP

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Proceduri de Sistem

Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate

Proceduri de Sistem –  ANANP

1. DECIZIA 348/08.04.2019 pentru aprobarea Procedurii de Sistem privind SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR la nivelul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Cod PS – 04  
2. DECIZIA 349/08.04.2019 pentru aprobarea Procedurii de Sistem privind GESTIONAREA PETIȚIILOR, la nivelul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Cod PS – 09  
3. DECIZIA Nr. 350/08.04.2019 pentru aprobarea Procedurii de Sistem privind MANAGEMENTUL RISCURILOR la nivelul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Cod PS – 01  
4. DECIZIA Nr. 351/08.04.2019 pentru aprobarea Procedurii de Sistem privind CIRCUITUL DOCUMENTELOR la nivelul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Cod PS – 02  
5. DECIZIA 352/08.04.2019 pentru aprobarea Procedurii de Sistem privind DELEGAREA DE COMPETENȚE ȘI ACTIVITĂȚI la nivelul AgenȚiei Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Cod PS – 03  
6. DECIZIA 353/08.04.2019 pentru aprobarea Procedurii de Sistem privind GESTIONAREA ABATERILOR la nivelul AgenȚiei NaȚionale pentru Arii naturale Protejate, Cod PS – 05  
7. DECIZIA Nr. 354/08.04.2019 pentru aprobarea Procedurii de Sistem privind MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPȚIE la nivelul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Cod PS – 06  
8. DECIZIA 355/09.04.2019 pentru aprobarea Procedurii de Sistem privind FUNCȚIILE SENSIBILE la nivelul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Cod PS – 07  
9. DECIZIA 356/08.04.2019 pentru aprobarea Procedurii de Sistem privind CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII, la nivelul AgenȚiei NaȚionale pentru Arii Naturale Protejate, Cod PS – 08  
10. DECIZIA Nr. 357/08.04.2019 pentru aprobarea Procedurii de sistem privind ARHIVAREA DOCUMENTELOR la nivelul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Cod PS – 11