ANANP

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

LIFE, un program care protejează viața

Uniunea Europeană oferă finanțare pentru proiecte de mediu și de conservare a naturii, prin intermediul programului LIFE. Acesta a fost creat în 1992 și sprijină proiecte din UE, dar și din unele țări vecine sau candidate.

Cea de-a patra fază a programului, cunoscută sub denumirea de LIFE+, acoperă perioada 2007-2013 și dispune de un buget de 2 143 de milioane de euro. Cel puțin jumătate din această sumă trebuie alocată proiectelor privind protejarea naturii și a biodiversității. Restul fondurilor se direcționează către proiecte vizând politica de mediu și sensibilizarea cetățenilor.

Proiectele privind protecția naturii și a biodiversității își propun să amelioreze conservarea speciilor și a habitatelor aflate în pericol. Ele vor contribui astfel la punerea în aplicare a directivelor privind păsările și habitatele și la consolidarea rețelei Natura 2000 de arii protejate. Proiectele se înscriu în eforturile menite să ducă la îndeplinirea unuia dintre obiectivele UE, respectiv stoparea pierderii biodiversității.

Până la sfârșitul anului 2012, programul LIFE a cofinanțat peste o mie de proiecte privind natura și biodiversitatea, oferind direct peste 1,5 miliarde de euro, începând cu 1992 și mobilizând alte 2,7 miliarde de euro.

Ursul brun, foca-călugăr și lupul se numără printre speciile care au beneficiat cel mai mult de pe urma proiectelor LIFE. O treime din speciile amenințate enumerate în directivele privind păsările și habitatele (peste 400 de specii) au fost vizate de cel puțin un proiect LIFE.

Programul LIFE a finanțat peste 1000 de planuri de gestionare în cadrul rețelei Natura 2000. Acestea reprezintă etape importante în combaterea pierderii biodiversității. Alte proiecte au creat coridoare și habitate urbane pentru speciile sălbatice, au introdus măsuri de adaptare la schimbările climatice, au sprijinit serviciile ecosistemice și au contribuit la sensibilizarea întreprinderilor cu privire la importanța biodiversității. Peste 100 de proiecte finanțate prin programul LIFE au vizat combaterea speciilor străine invazive, cum ar fi nurca americană, troscotul japonez și diverse specii de raci neindigene.

Accesul la finanțare

Programul LIFE+ se adresează organismelor publice și private înregistrate în UE. Mai multe informații despre ultima cerere de propuneri sunt disponibile pe site-ul LIFE.