ANANP

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Reglementari

Norme Metodologice privind Aplicarea Unitară a Procedurilor - Decizii, Dispoziții, Instrucțiuni

DECIZIA 681/28.10.2019 privind preluarea în administrare de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, a ariilor naturale protejate neatribuite sau a căror contracte de administrare, convenții/contracte de custodie au încetat, precum și a celor atribuite în administrare sau custodie
Anexa 1 la DECIZIA nr. 681 din 28.10.2019 – Modelul de ,,Fișa ariei naturale protejate”
Anexa 2 la DECIZIA nr. 681 din 28.10.2019 privind preluarea în administrare de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, a ariilor naturale protejate neatribuite sau a căror contracte de administrație, convenții/contracte de custodie au încetat, precum și a celor atribuite în administrare sau custodie – Ariile naturale protejate neatribuite sau ale căror contracte de administrație, convenții/contracte de custodie au încetat
Anexa 3 la DECIZIA nr. 681 din 28.10.2019 privind preluarea în administrare de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, a ariilor naturale protejate neatribuite sau a căror contracte de administrație, convenții/contracte de custodie au încetat, precum și a celor atribuite în administrare sau custodie – Ariile naturale protejate atribuite sau a căror contracte de administrare, convenții/contracte de custodie au fost predate la ANANP
Anexa 4 la DECIZIA nr. 681 din 28.10.2019 privind preluarea în administrare a ariilor naturale protejate neatribuite sau a căror contracte de administrare, convenții/contracte de custodie au încetat, precum și a celor atribuite în administrare sau custodie de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Modelul de ,,Fișă analitică”

Instrucțiuni

INSTRUCȚIUNEA NR. 001/22.08.2019, Revizia 1/21.11.2019 privind preluarea în administrarea Agențiie Naționale pentru Arii Naturale Protejate a ariilor naturale protejate atribuite anterior în baza unor contracte/convenții de administrare/ custodie, la încetarea acestora, inclusiv a bunurilor aferente – Anexe
ANEXA 2  PV predare-primire 
ANEXA 2.1 la PV predare-primire                                                                           Anexa 1 la Instrucțiunea privind modalitatea de avizare de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate a planurilor de management
ANEXA 2.2 la PV predare-primire                                                                          Anexa nr. 2 la Instrucțiunea privind modalitatea de avizare de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate a planurilor de management
ANEXA 2.3 la PV predare-primire                                                                          Anexa nr. 3 la Instrucțiunea privind modalitatea de avizare de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate a planurilor de management
ANEXA 2.4 la PV predare-primire                                                   Anexa nr. 4  la Instrucțiunea privind modalitatea de avizare de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate a planurilor de management
A 2.5 la PV predare-primire                                                                          Anexa nr. 5 la Instrucțiunea privind modalitatea de avizare de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate a planurilor de management
ANEXA 2.6 la PV predare-primire
ANEXA 3 Opis
ANEXA 4 Raport stare ANP